Domo, Electrolux, Eta, Fagor, Kenwood, Morphy Richards, Moulinex, Panasonic, Rohnson, Sencor, Tefal

Reklamační řád.

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.
 

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

 1. Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
 2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
 3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 4. Výrobek byl poškozen působením živlů.
 5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 6. Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.

Postup při reklamaci:

 1. Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
 2. Zboží zašlete na naši adresu jako doporučený balík a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu.
 3. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu. 
 4. Zboží nezasílejte na dobírku.
 5. Záruční list předem nevyplňujeme. K vyřízení reklamace by měl postačovat doklad o koupi (faktura). Pokud nám však zákazník zašle prázdný záruční list, který je u výrobku přiložen, vyplníme ho i zpětně dle data nákupu a zašleme zpět zákazníkovi.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

 

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží):

  Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO).
  Pokud se rozhodne pro odstoupení v této lhůtě, kontaktujte nás (písemně nebo telefonicky), že žádáte o odstoupení od smlouvy, uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět plnou kupní cenu předem dohodnutým způsobem, od které budou odečteny náklady na uvedení věci do původního stavu.
  Neposílejte vrácené zboží na dobírku! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.