Domo, Electrolux, Eta, Fagor, Kenwood, Morphy Richards, Moulinex, Panasonic, Rohnson, Sencor, Tefal

Příspěvek na historické elektrozařízení.

Dne 13. 8. 2005 vstoupila v účinnost některá důležitá ustanovení novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která se týkají elektrických a elektronických zařízení. Tato novela transponuje do českého právního řádu direktivy Evropské unie a přináší nové povinnosti pro výrobce, dovozce a prodejce elektrických a elektronických zařízení.

Pro prodejce elektrických a elektronických zařízení přináší výše zmíněná novela zejména tyto povinnosti:

  • informovat spotřebitele o tom, že ceny spotřebičů zahrnují i příspěvek na likvidaci historických elektrozařízení a tuto skutečnost uvádět na cenovce výrobku nebo na dokladu vydávaném při prodeji nových výrobků (paragonu).
  • Umožnit spotřebiteli, aby při nákupu nového výrobku mohl odevzdat použitý výrobek obdobného typu, tedy nikoliv pouze stejné značky, v místě prodeje tak, aby mohla být zajištěna jeho řádná ekologická likvidace.


Cena spotřebiče, zakoupeného v obchodě Domácí-pekárna-shop.cz  zahrnuje i příspěvek na likvidaci historických elektrozařízení

ve výši 6 - 20 Kč vč. DPH.


Seznam míst zpětného odběru.

Společnost ELEKTROWIN a.s.  je provozovatelem kolektivního systému a jejím cílem je plně zprovoznit místa zpětného odběru. 

http://www.elektrowin.cz/obce/seznam-mist-zpetneho-odberu/